Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Anihooky.com

10/08/2020 | 689

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Chính sách bảo mật thông tin

 • Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Anihooky thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua website: anihooky.com
 • Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
 • Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Anihooky sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh.
 • Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Anihooky được cung cấp trên website này.
 • Anihooky đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

2. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

 • Anihooky thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
 • Thực hiện và quản lý việc giao hàng cho Khách hàng (bao gồm cả việc đặt hàng trực tuyến);
 • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và gởi các sản phẩm mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Cung cấp giải pháp nâng cấp hoặc thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Anihooky;
 • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;
 • Đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

3. Loại thông tin thu thập

 • Những loại Thông tin cá nhân mà Anihooky thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
 • Thông tin cá nhân như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ;
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;
 • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
 • Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thường xuyên như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.
 • Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu khác nhau đối với những dịch vụ cụ thể, bao gồm những thông tin bắt buộc phải cung cấp hoặc tùy chọn. Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.
 • Để có thể nhận được sự phục vụ, Khách hàng cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin cung cấp cho chúng tôi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về Thông tin cá nhân Khách hàng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi thông qua các hình thức được công bố trên website.

4. Phương pháp thu thập thông tin

Anihooky thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu trên website thông qua dịch vụ đặt hàngtrực tuyến hoặc các chương trình khuyến mại cụ thể.

5. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Anihooky sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

6. Việc công bố thông tin thu thập

Anihooky sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

7. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Anihooky đều có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
 • Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Anihooky.

8. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

 • Anihooky sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.
 • Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.


Tin tức liên quan

Bình luận